30/01/2019

OSS - Pater drs. Falco Thuis (86) mocht dinsdagavond bij zijn afscheid als lid Lions Oss, een Osje van Verdienste in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans.

Falco Thuis ontving het Osje van verdienste uit handen van burgemeester Wobine Buijs Glaudemans © B vdlinden

De uitreiking vond plaats in de Sint-Annakapel op de Koolwijk, de kapel waar Karmeliet Falco Thuis nog vaak is voorgegaan in eucharistievieringen. Hij voltrok er huwelijken en doopte er kinderen.

Falco Thuis die als Prior General ook 12 jaar veel tijd in Rome doorbracht, kreeg de officiële onderscheiding vanwege zijn inzet en betrokkenheid op vele terreinen. Hij was een van de oprichters van de Lions, gaf leiding aan de verbouw van de huidige Josefkerk en zette zich in voor de verplaatsing van het Karmelietenklooster van de Molenstraat naar de Ruwaard. Al vele jaren is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma en het Titus Brandsma Memorial. 

In 2015 mocht Falco Thuis tijdens een symposium een rede voeren bij het postuum verlenen van het ereburgerschap aan Titus Brandsma. Daaraan refereerde burgemeester Buijs tijdens haar toespraak die in grotendeels geënt was op het leven van Titus Brandsma als een inspirator voor velen. Zij vergeleek ook de huidige situatie met de keuzes die Titus Brandsma maakte in zijn tijd. ,,Titus heeft heel veel betekend voor onderwijs en vrijheid van meningsuiting. Hij heeft de kernwaarden geloof, hoop en liefde vormgegeven,” sprak burgemeester Buijs alvorens zij het kleinood overhandigde. Het scheidende lid van Lions toonde zich vereerd dat hij die intussen niet meer in Oss woonachtig is, toch deze onderscheiding mocht ontvangen.

 

(c) Brabants Dagblad